Brand Family logotyp Plan Flickkampanj

Plan Sverige

För barns rättigheter

Plan är en internationell biståndsorganisation som verkar politiskt för barns rättigheter och bedriver fadderverksamhet i över 50 länder. Kampanjen “För att jag är en flicka” startade 2012 i samband med uppmärksamheten kring FN:s Internationella Flickdag, en dag som instiftats på Plans initiativ. Under fyra år är målet att 4 miljoner fler flickor ska gå klart skolan, 40 miljoner barn ska lära sig mer om jämställdhet och 400 miljoner barn ska få sina rättigheter respekterade genom politiska och sociala förändringar. Brand Family är hedrade att få vara del av den förändringen. Vi bidrar genom att övergripande utarbeta kommunikationsstrategier och ta fram grafisk profil samt produktion av annonskampanjer och reklamfilmer.