Brand Family logotyp Nobel

Nobelstiftelsen

Prestigefyllt varumärke

Brand Family har sedan 2004 varit leverantör till Nobelstiftelsen – kanske en av Sveriges mest noggranna uppdragsgivare. Inom ramen för samarbetet har gamla varumärken varsamt renoverats, nya skapats, profiler utvecklats och beskrivits.  I samband med Nobelveckan och utdelandet av Nobelpriset producerar vi varje år en serie exklusiva trycksaker. Syftet med dessa är att bidra till helhetsupplevelsen kring evenemangen såväl som att stärka det varumärke som har byggts upp under Nobelprisets drygt hundraåriga historia. (Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.)