Nobels Fredspris

Tydlig profil över gränser

För Den Norske Nobelkomite skapades ett varumärke åt Nobels Fredspris som har en egen identitet men ändå tydligt är släkt med de svenska logotyperna. Grafiska stommar producerades så att kommitténs personal själv kan utföra produktion.