Jonna Petterson, informatör och Annika Pontikis, informationschef
Jonna Petterson, informatör och Annika Pontikis, informationschef

Kunden berättar: Nobelstiftelsen

Brand Family fungerar som Nobelstiftelsens internbyrå sedan 2004.

Inom ramen för samarbetet har gamla varumärken renoverats nya skapats, profiler utvecklats och beskrivits samt mängder av kommunikationsmaterial producerats.

För Nobelstiftelsen är den centrala uppgiften att vårda och varsamt utveckla ett redan väl etablerat varumärke. I Mix Hagman Eller och Brand Family har vi hittat en motpart med stor förståelse för detta. Vi har tillsammans utvecklat varumärkesmanualer och grafiska riktlinjer som ligger till grund för trycksaksproduktionen inte bara hos Nobelstiftelsen, utan också hos Norska Nobelinstitutet och Nobel Media AB.

Vi har även valt att lägga merparten av vår trycksaksproduktion hos Brand Family och låter dem ta hand om produktionen från ax till limpa. Vi ställer höga krav på de trycksaker som är kopplade till våra varumärken och är mycket nöjda med resultatet!