Bonnier Group Agency

En del av det svenska bokundret

Bonnier Group Agency samordnar internationell försäljning av rättigheter till svenska böcker åt åtta förlag i Bonnierkoncernen. Svenska filmrättigheter kan också vara en del av erbjudandet på marknaderna i USA, Europa och Asien.  Utmaningen var att skapa ett varumärke som alla kunde känna sig delaktiga i och som sticker ut i en internationell konkurrens.