Brand Family logotyp Agrol

Agrol

Olikheter blir enhetliga

Värmande pellets, smörjande oljor och ett kreditkort har måhända inte de direkta förutsättningarna att passa in under ett gemensamt varumärke. Men det är tre produkter som har en stor gemensam målgrupp, svenska bönder. Lantmännen skapade en gemensam plattform, Brand Family skapade en designstrategi med familjekänsla och gemensam tonalitet med style sheets för vart och ett. Ett välskött varumärke är attraktivt att äga.